ADVOCATENPRAKTIJK

DE JONG

 
 
 

Welkom op de site van Advocatenpraktijk De Jong

Het kantoor is gespecialiseerd in uitkeringszaken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende uitkeringen :

  • Bijstand (WWB)
  • Ziektewet (ZW)
  • Arbeidsongeschiktheidswet (WAO)
  • wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) - dit is de opvolger van de WAO
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)


Het kantoor kan u daarbij adviseren over de problemen die u hierbij tegenkomt, en kan u desgewenst helpen bij het voeren van een een bezwaarprocedure. Ingeval van bijstand loopt de bezwaarprocedure bij de Gemeente, en ingeval van de meeste overige uitkeringen bij het UWV. Als het bezwaar wordt afgewezen, kunt u hiertegen ook nog in beroep bij de Rechtbank, en daarna eventueel in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Ook bij deze beroepsprocedures kan het kantoor u bijstaan.

Het kantoor richt zich hierbij uitsluitend op zogenaamde toevoegingszaken.

 

Lunettenbaan 65
3524 GA Utrecht

030 - 2 321 004 (tel)
030 - 2 321 274 (fax)

www.dejongadvocaten.nl
info@dejongadvocaten.nl